Triple

Email instellen

Heeft u een vraag of wilt u weten hoe u uw email moet instellen? Kijk dan hieronder!

Komt u er niet uit of heeft u een vraag die niet is beantwoord? Neem dan gerust contact met ons op!

Inkomende mail (IMAP)

Mailserver

mail.[domeinnaam]

of

[servernummer].triple.nl

 

Zonder SSL

143

Met SSL

993

Inkomende mail (POP3)

Mailserver

mail.[domeinnaam]

of

[servernummer].triple.nl

 

Zonder SSL

110

Met SSL

995

Uitgaande mail (SMTP)

Mailserver

mail.[domeinnaam]

of

[servernummer].triple.nl

 

Zonder SSL

25

Met SSL / TLS

465 / 587

Email instellen

Windows (desktop)

Gmail

E-mailaccount toevoegen op Gmail:

Stap 1: Login op Gmail

Stap 2: Klik op het ‘Settings’ icoontje en in het lijstje nogmaals op ‘Settings’

Stap 3: Kies voor het tabje ‘Accounts and Import’

Stap 4: Kies voor ‘add a mail account’ onder ‘check mail from other accounts’

Stap 5: Voer uw e-mailadres in.

Stap 6: Kies voor ‘Import emails from my other account (POP3)’

Stap 7: Voer de vereiste informatie in om het toevoegen van uw account te voltooien:

– Vul bij ‘Username’ uw e-mailadres in;
– Vul bij ‘Password’ uw wachtwoord in;
– Vul bij ‘POP Server’ de server address in ‘???.triple-interactive.nl’;

??? staat voor de unieke servernummer die u in uw mail heeft ontvangen

Klik op ‘add Account’

Stap 8: Kies voor de optie ‘Yes’

Stap 9:Voer bij ‘Name’ in onder welke naam je wilt mailen en klik vervolgens op ‘Next Step’

Stap 10: Vul de volgende gegevens in:

– Vul bij ‘SMTP Server’ de server adres in ‘???.triple-interactive.nl’ ;
– Vul bij ‘Username’ uw e-mailadres in;
– Vul bij ‘Password’ uw wachtwoord in;
– Kies voor ‘Secured connection using TLS ’

Klik op ‘add Account’

Stap 11: Vul de verificatie code in die u heeft ontvangen in uw mail.

Windows (desktop) Outlook (English)

We advise you to use at least Outlook 2016. Unfortunately, we can no longer support older versions

 

Setting up IMAP emailaccounts:

The following steps show you how to set up your IMAP emailaccount in Outlook.

Step 1: Open Outlook Open Outlook on your Windows PC by clicking on the Outlook icon on your desktop or by searching for “Outlook” in the search box on the taskbar.

Step 2: Go to “Account Settings” Click on “File” in the top navigation bar of Outlook and select “Account Settings” from the dropdown menu.

Step 3: Choose “Add Account” Click on “New” in the “Account Settings” window. Then, select “Email Account” and click “Next”.

Step 4: Enter the Account Details Enter the following information:

Your name: your full name as you want it to appear in emails Email address: your email address Password: your email password Click on “Manual setup or additional server types” and then click “Next”.

Step 5: Choose the Account Type Select “IMAP” and click “Next”.

Step 6: Configure the Server Settings Enter the following information:

Incoming email server: mail.example.com Outgoing email server: mail.example.com User Name: your full email address Password: your email password Click on “More Settings”.

Step 7: Configure the Server Ports Go to the “Outgoing Server” tab. Select “My outgoing server (SMTP) requires authentication” and “Use same settings as my incoming mail server”. Then, go to the “Advanced” tab.

Enter the following information:

Incoming server (IMAP): 993 Encrypted Connection: SSL/TLS Outgoing server (SMTP): 587 Encrypted Connection: STARTTLS Click “OK”.

Step 8: Test the Account Settings Click on “Test Account Settings”. Outlook will now test the account settings to verify everything is set up correctly. If there are no issues, click “Finish”.

Congratulations, you have now set up your IMAP email account in Outlook on a Windows PC!

Windows (desktop) Outlook

Wij adviseren u om minimaal Outlook 2016 te gebruiken. Oudere versies kunnen wij helaas niet meer ondersteunen.

 

Instellen IMAP emailaccounts:

De volgende stappen kan u volgen om een IMAP emailaccount in te stellen in Outlook.

Stap 1: Open Outlook
Open Outlook op je Windows PC door te klikken op het Outlook-pictogram op je bureaublad of door te zoeken naar “Outlook” in het zoekvak op de taakbalk.

Stap 2: Ga naar “Accountinstellingen”
Klik op “Bestand” in de bovenste navigatiebalk van Outlook en selecteer “Accountinstellingen” in het dropdown-menu.

Stap 3: Kies “Account toevoegen”
Klik op “Nieuw” in het venster “Accountinstellingen”. Selecteer vervolgens “E-mailaccount” en klik op “Volgende”.

Stap 4: Voer de accountgegevens in
Vul de volgende informatie in:

Jouw naam: jouw volledige naam zoals je wilt dat deze in de e-mails verschijnt
E-mailadres: jouw e-mailadres
Wachtwoord: jouw e-mailwachtwoord
Klik op “Handmatige instelling of extra servertypen” en klik op “Volgende”.

Stap 5: Kies het accounttype
Selecteer “IMAP” en klik op “Volgende”.

Stap 6: Configureer de serverinstellingen
Voer de volgende informatie in:

Inkomende e-mailserver: mail.voorbeeld.nl
Uitgaande e-mailserver: mail.voorbeeld.nl
Gebruikersnaam: jouw volledige e-mailadres
Wachtwoord: jouw e-mailwachtwoord
Klik op “Meer instellingen”.

Stap 7: Configureer de serverpoorten
Ga naar het tabblad “Server voor uitgaande e-mail”. Selecteer “Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist” en “Dezelfde instellingen gebruiken als voor mijn inkomende e-mailserver”. Ga vervolgens naar het tabblad “Geavanceerd”.

Voer de volgende informatie in:

Inkomende server (IMAP): 993
Versleutelde verbinding: SSL/TLS
Uitgaande server (SMTP): 587
Versleutelde verbinding: STARTTLS
Klik op “OK”.

Stap 8: Test de accountinstellingen
Klik op “Test Accountinstellingen”. Outlook zal nu de accountinstellingen testen om te controleren of alles correct is ingesteld. Als er geen problemen zijn, klik dan op “Voltooien”.

Gefeliciteerd, je hebt nu jouw IMAP e-mailaccount in Outlook op een Windows PC ingesteld!

Windows Live Mail

Windows Live Mail (het e-mailprogramma van Microsoft voor Windows 7) wordt niet meer ondersteund.

Dit betekent dat het mailprogramma steeds onveiliger wordt. Overstappen is daarom verstandig.

klik hier voor het officiële bericht van Microsoft.

Wij adviseren om het programma Thunderbird of Outlook te gebruiken.

Webmail

Uw e-mail bekijken in de webmail

Stap 1: Start uw internetbrowser op

Stap 2: Typ in de adresbalk: webmail.(uw domeinnaam).nl

Stap 3: Voer de vereiste informatie  in om het toevoegen van uw account te voltooien:

– Vul bij ‘Gebruikersnaam’ uw gebruikersnaam in (uw e-mailadres)
– Vul bij ‘Wachtwoord’ uw wachtwoord in

Kies voor ‘inloggen’

Windows Mail

E-mail toevoegen in Windows mail

Stap 1: Klik op het Windows icoontje links onder in uw werkbalk

Stap 2: Typ ‘Mail’ in het zoekbalkje

Stap 3: Kies voor de Windows mail programma

Stap 4: Kies voor ‘Accounts’ en dan ‘Account toevoegen’

Stap 5: Kies voor ‘Geavanceerde configuratie’ en dan ‘Internet e-mail’

Stap 6: Voer de vereiste informatie in om het toevoegen van uw account te voltooien:

– Vul bij ‘Emailadres’ uw emailadres in
– Vul bij ‘Gebruikersnaam’ uw emailadres in
– Vul bij ‘Wachtwoord’ uw wachtwoord in
– Vul bij ‘Accountnaam’ uw naam in
– Vul bij ‘Berichten verzenden met deze naam’ uw naam in
– Klik op ‘Aanmelden’

– Server voor inkomende e-mail = ???.triple-interactive.nl
– Accounttype = IMAP4
– Server voor uitgaande e-mail = ???.triple-interactive.nl

??? staat voor de unieke servernummer die u in uw mail heeft ontvangen

U hoeft de vinkjes over SSL en verificatie niet aan te passen. De standaard instellingen zijn goed.

Klik op ‘Aanmelden’

Thunderbird

E-mailaccount toevoegen op Thunderbird

Stap 1: Open Thunderbird
Start Mozilla Thunderbird op jouw Windows-pc.

Stap 2: Kies “Nieuw account toevoegen”
Klik op “Nieuw account toevoegen” in het welkomstscherm of ga naar het menu “Bestand” en kies “Nieuw” en vervolgens “Account”.

Stap 3: Kies “E-mailaccount” en klik op “Volgende”
Kies de optie “E-mailaccount” en klik op “Volgende”.

Stap 4: Voer jouw accountgegevens in
Voer jouw naam, e-mailadres en wachtwoord in en klik op “Volgende”.

Stap 5: Kies “IMAP” als het type account
Kies “IMAP” als het type account en klik op “Volgende”.

Stap 6: Configureer de serverinstellingen
Voer de volgende informatie in:

Inkomende server: mail.voorbeeld.nl
Poort: 993
SSL: SSL/TLS
Voer de volgende informatie in:

Uitgaande server: mail.voorbeeld.nl
Poort: 587
SSL: STARTTLS
Klik op “Volgende” om door te gaan.

Stap 7: Geef het account een naam
Geef het account een naam en klik op “Voltooien” om de configuratie te voltooien.

Gefeliciteerd, jouw IMAP e-mailaccount is nu ingesteld in Mozilla Thunderbird op jouw Windows-pc! Je kunt nu beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mails.

Email instellen

Apple

Apple Outlook MacOS

Wij adviseren u om minimaal Outlook 2016 te gebruiken. Oudere versies kunnen wij helaas niet meer ondersteunen.

 

E-mailaccount toevoegen op Outlook

Stap 1: Open Outlook
Open Microsoft Outlook op jouw Mac.

Stap 2: Klik op “Outlook” in de menubalk
Klik op “Outlook” in de menubalk en kies “Voorkeuren”.

Stap 3: Klik op “Accounts”
Klik op “Accounts” in het venster dat verschijnt.

Stap 4: Klik op het pluspictogram (+)
Klik op het pluspictogram (+) onderaan de linkerkolom om een nieuw account toe te voegen.

Stap 5: Kies “Andere e-mail”
Kies “Andere e-mail” in de lijst met accounttypen en klik op “Ga door”.

Stap 6: Voer de accountgegevens in
Voer jouw naam, e-mailadres en wachtwoord in en klik op “Aanmelden”.

Stap 7: Configureer de serverinstellingen
Kies “IMAP” als het accounttype en voer de volgende serverinstellingen in:

Inkomende server: mail.voorbeeld.nl
Poort: 993
SSL: SSL/TLS
Voer de volgende informatie in voor de uitgaande server:

Uitgaande server: mail.voorbeeld.nl
Poort: 587
SSL: STARTTLS
Klik op “Aanmelden” om door te gaan.

Stap 8: Wacht op de verificatie
Outlook zal nu proberen de serverinstellingen te verifiëren. Dit kan enige tijd duren.

Stap 9: Voltooi de configuratie
Zodra de serverinstellingen zijn geverifieerd, kun je de instellingen voor jouw e-mailaccount voltooien. Klik op “Gereed” om de configuratie te voltooien.

Gefeliciteerd, jouw IMAP e-mailaccount is nu ingesteld in Microsoft Outlook op jouw Mac! Je kunt nu beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mails.

Apple Mail MacOS

Emailaccount toevoegen op een MacOS-apparaat

Stap 1: Open de Mail-app
Open de Mail-app op jouw Mac. Dit kan via de Dock of via Spotlight zoeken.

Stap 2: Kies “Voeg account toe”
Klik op “Voeg account toe” in het venster “Welkom bij Mail”.

Stap 3: Kies “Andere mailaccount”
Selecteer “Andere mailaccount” en klik op “Ga door”.

Stap 4: Voer de accountgegevens in
Vul de volgende informatie in:

Volledige naam: jouw volledige naam zoals je wilt dat deze in de e-mails verschijnt
E-mailadres: jouw e-mailadres
Wachtwoord: jouw e-mailwachtwoord
Klik op “Log in”.

Stap 5: Configureer de serverinstellingen
Als de account automatisch niet kan worden geconfigureerd, wordt je gevraagd om de serverinstellingen handmatig in te stellen. Kies “IMAP” voor het accounttype.

Voer de volgende informatie in:

Inkomende e-mailserver: mail.voorbeeld.nl
Gebruikersnaam: jouw volledige e-mailadres
Wachtwoord: jouw e-mailwachtwoord
Klik op “Log in”.

Stap 6: Configureer de serverpoorten
Selecteer “Handmatige configuratie” en klik op “Volgende”. Ga vervolgens naar het tabblad “Geavanceerd” en voer de volgende informatie in:

Inkomende server (IMAP): mail.voorbeeld.nl

Poort: 993

Versleutelde verbinding: SSL

Uitgaande server (SMTP): mail.voorbeeld.nl

Poort: 587

Versleutelde verbinding: STARTTLS

Klik op “Log in”.

Stap 7: Test de accountinstellingen
Klik op “Accountinstellingen controleren” om te testen of de accountinstellingen correct zijn geconfigureerd. Als er geen problemen zijn, klik dan op “Maak aan”.

Gefeliciteerd, je hebt nu jouw IMAP e-mailaccount in de standaard Mail-app op jouw Mac ingesteld!

Apple Mail MacOS (English)

Adding an emailaccount on a MacOS device

Step 1: Open the Mail app Open the Mail app on your Mac. You can do this via the Dock or by using Spotlight.

Step 2: Choose “Add account” Click “Add account” in the “Welcome to Mail” window.

Step 3: Choose “Other Mail Account” Select “Other Mail Account” and click “Continue.”

Step 4: Enter your account information Fill in the following information:

Full name: Your full name as you want it to appear in emails Email address: Your email address Password: Your email password Click “Sign In.”

Step 5: Configure server settings If the account can’t be automatically configured, you’ll be asked to set up the server settings manually. Choose “IMAP” for the account type.

Enter the following information:

Incoming Mail Server: mail.example.com Username: Your full email address Password: Your email password Click “Sign In.”

Step 6: Configure server ports Select “Manual configuration” and click “Next.” Then go to the “Advanced” tab and enter the following information:

Incoming Server (IMAP): mail.example.com Port: 993 Encrypted Connection: SSL

Outgoing Server (SMTP): mail.example.com Port: 587 Encrypted Connection: STARTTLS

Click “Sign In.”

Step 7: Test the account settings Click “Verify Account Settings” to test if the account settings are correctly configured. If there are no issues, click “Create.”

Congratulations, you have now set up your IMAP email account in the standard Mail app on your Mac!

Apple Mail ( iPhone, iPad ) (English)

Adding an emailaccount on an iOS device.

Step 1: Open Settings Tap on the “Settings” icon on your iPhone or iPad.

Step 2: Tap on “Passwords & Accounts” Scroll down and tap on “Passwords & Accounts”.

Step 3: Tap on “Add Account” Tap on “Add Account” below the list of accounts.

Step 4: Choose “Other” Tap on “Other” at the bottom of the screen.

Step 5: Enter the account details Enter your name, email address, and password, and tap “Next”.

Step 6: Choose “IMAP” Choose “IMAP” at the top of the screen.

Step 7: Enter the server details Enter the following information:

Hostname: mail.example.com Username: your full email address Password: your email password Scroll down and enter the following information:

Hostname: mail.example.com Username: your full email address Password: your email password Tap “Next” to proceed.

Step 8: Configure the server ports Enter the following information:

Incoming server: mail.example.com Port: 993 Encrypted connection: SSL/TLS Outgoing server: mail.example.com Port: 587 Encrypted connection: STARTTLS Tap “Save” to proceed.

Step 9: Complete the configuration Tap “Save” to complete the configuration. Your IMAP email account is now set up in the default Mail app on your iPhone or iPad.

Congratulations, you have now set up your IMAP email account in the default Mail app on your iPhone or iPad!

Apple Mail ( iPhone, iPad )

E-mailaccount toevoegen op een iOS-apparaat

Stap 1: Open de instellingen
Tik op het pictogram “Instellingen” op jouw iPhone of iPad.

Stap 2: Tik op “Wachtwoorden en accounts”
Scroll naar beneden en tik op “Wachtwoorden en accounts”.

Stap 3: Tik op “Account toevoegen”
Tik op “Account toevoegen” onder de lijst met accounts.

Stap 4: Kies “Anders”
Tik op “Anders” onderaan het scherm.

Stap 5: Voer de accountgegevens in
Voer jouw naam, e-mailadres en wachtwoord in, en tik op “Volgende”.

Stap 6: Kies “IMAP”
Kies “IMAP” bovenaan het scherm.

Stap 7: Voer de servergegevens in
Voer de volgende informatie in:

Hostnaam: mail.voorbeeld.nl
Gebruikersnaam: jouw volledige e-mailadres
Wachtwoord: jouw e-mailwachtwoord
Scroll naar beneden en voer de volgende informatie in:

Hostnaam: mail.voorbeeld.nl
Gebruikersnaam: jouw volledige e-mailadres
Wachtwoord: jouw e-mailwachtwoord
Tik op “Volgende” om door te gaan.

Stap 8: Configureer de serverpoorten
Voer de volgende informatie in:

Inkomende server: mail.voorbeeld.nl

Poort: 993

Versleutelde verbinding: SSL/TLS

Uitgaande server: mail.voorbeeld.nl

Poort: 587

Versleutelde verbinding: STARTTLS

Tik op “Bewaar” om door te gaan.

Stap 9: Voltooi de configuratie
Tik op “Bewaar” om de configuratie te voltooien. Jouw IMAP e-mailaccount is nu ingesteld in de standaard Mail-app op jouw iPhone of iPad.

Gefeliciteerd, je hebt nu jouw IMAP e-mailaccount in de standaard Mail-app op jouw iPhone of iPad ingesteld!

 

Email instellen

Android (Mobiel)

Android Mail ( English )

Adding an emailaccount on an android device

Step 1: Open the email app Open the default email app on your Android device.

Step 2: Add a new account Tap on the “Menu” button (the three horizontal lines) in the top left corner of the screen and tap “Settings”. Tap “Manage accounts” and tap “Add account”.

Step 3: Enter the account details Enter your email address and password, and tap “Sign in”. Make sure to choose “Manual setup” if prompted.

Step 4: Choose “IMAP account” Choose “IMAP account” as the account type.

Step 5: Configure the server settings Enter the following information for the server settings:

Incoming server: mail.example.com Port: 993 Security type: SSL/TLS Enter the following information for the outgoing server:

Outgoing server: mail.example.com Port: 587 Security type: STARTTLS Tap “Sign in” to proceed.

Step 6: Set the synchronization settings Set the synchronization settings as desired and tap “Next”.

Step 7: Give the account a name Give the account a name and tap “Done” to complete the configuration.

Congratulations, your IMAP email account is now set up in the default email app on your Android device! You can now start sending and receiving emails.

Android Mail

Emailaccount toevoegen op een Android-apparaat

Stap 1: Open de e-mailapp
Open de standaard e-mailapp op jouw Android-apparaat.

Stap 2: Voeg een nieuw account toe
Tik op de knop “Menu” (de drie horizontale lijnen) in de linkerbovenhoek van het scherm en tik op “Instellingen”. Tik op “Accounts beheren” en tik op “Account toevoegen”.

Stap 3: Voer de accountgegevens in
Voer jouw e-mailadres en wachtwoord in en tik op “Aanmelden”. Zorg ervoor dat je “Handmatig instellen” kiest als erom wordt gevraagd.

Stap 4: Kies “IMAP-account”
Kies “IMAP-account” als het type account.

Stap 5: Configureer de serverinstellingen
Voer de volgende informatie in voor de serverinstellingen:

Inkomende server: mail.voorbeeld.nl
Poort: 993
Beveiligingstype: SSL/TLS
Voer de volgende informatie in voor de uitgaande server:

Uitgaande server: mail.voorbeeld.nl
Poort: 587
Beveiligingstype: STARTTLS
Tik op “Aanmelden” om door te gaan.

Stap 6: Stel de synchronisatie-instellingen in
Stel de synchronisatie-instellingen in zoals gewenst en tik op “Volgende”.

Stap 7: Geef het account een naam
Geef het account een naam en tik op “Gereed” om de configuratie te voltooien.

Gefeliciteerd, jouw IMAP e-mailaccount is nu ingesteld in de standaard e-mailapp op jouw Android-apparaat! Je kunt nu beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mails.

Outlook

E-mail account toevoegen op Outlook (Android)

Stap 1: Open de Outlook-app
Open de Outlook-app op jouw Android-apparaat.

Stap 2: Voeg een nieuw account toe
Tik op het pictogram met de drie lijnen in de linkerbovenhoek van het scherm en tik op het tandwielpictogram om de instellingen te openen. Tik vervolgens op “Accounts” en “Account toevoegen”.

Stap 3: Voer de accountgegevens in
Voer jouw e-mailadres in en tik op “Doorgaan”. Voer vervolgens jouw wachtwoord in en tik op “Doorgaan”.

Stap 4: Kies “IMAP-account”
Kies “IMAP” als het accounttype.

Stap 5: Configureer de serverinstellingen
Voer de volgende informatie in voor de serverinstellingen:

Inkomende server: mail.voorbeeld.nl
Poort: 993
Beveiligingstype: SSL/TLS
Voer de volgende informatie in voor de uitgaande server:

Uitgaande server: mail.voorbeeld.nl
Poort: 587
Beveiligingstype: STARTTLS
Tik op “Aanmelden” om door te gaan.

Stap 6: Stel de synchronisatie-instellingen in
Stel de synchronisatie-instellingen in zoals gewenst en tik op “Gereed”.

Stap 7: Geef het account een naam
Geef het account een naam en tik op “Gereed” om de configuratie te voltooien.

Gefeliciteerd, jouw IMAP e-mailaccount is nu ingesteld in de Outlook-app op jouw Android-apparaat! Je kunt nu beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mails.

Overige

FAQ

Vakantie bericht / Out-of-office bericht instellen

[decisiontree id=”56918″]

Heeft u nog vragen?

Wij horen het graag als u vragen heeft. U kunt ons bereiken via de e-mail, telefoon, chat of WhatsApp. Wij staan voor u klaar!